Friday, September 19, 2014

Sistem PBS Sekolah Menengah

Contoh Sistem Markah Headcount PBS Baharu Sekolah Menengah
Sistem Markah Headcount PBS Sekolah Menengah untuk T1, T2 dan T3 adalah sistem terkini yang diprogramkan khas untuk kegunaan
guru-guru sekolah menengah rendah. Seperti modul perekodan off-line:
a) anda hanya perlu taipkan band tertinggi bagi setiap tema/tajuk;
b) anda boleh mendapat analisis pencapaian setiap mata pelajaran;
c) anda dapat mencetak laporan individu secara automatik (terdapat 3 format) iaitu:
(i) Laporan Individu pencapaian PBS bersama pencapaian peperiksaan sekolah
(ii) Laporan Individu pencapaian PBS keseluruhan mata pelajaran dalam sehelai sahaja
(iii) Laporan Individu pencapaian PBS bagi setiap mata pelajaran
dan banyak lagi!!!
Sila download, dijamin tiada virus.
atau download dari:
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Mr, Chew atau SMS
No HP:012-4593412